Nyheter

Föreningens nya stadgar (togs på årsmöte 2018) är nu godkända och registrerade hos Boverket

Det händer att fakturor skickas trots att föreningen står för grundabonnemanget (telefoni/bredband/TV paket lagom).

Ring Telia så korrigerar dem. Det kan behövas anges ett kollektivavtalnummer. Kontakta styrelsen om ni behöver hjälp.

Styrelsen har fattat ett beslut att teckna ett kollektivavtal med Telia bredband/TV/telefoni. Detta avtal innebär att alla hushåll kommer att få paketet Lagom och detta kommer att ingå i månadsavgiften. Ingen avgiftshöjning kommer att göras. Mer information kommer att skickas ut i era postfack i början av januari. Övergången sker den 23 januari. Detta kommer att ske per automatik och ni behöver inte säga upp era abonnemang.