Du behöver föreningens tillstånd om du ska göra ändringar som rör:

  • Bärande konstruktion t.ex. ändringar i väggar
  • Byte av ytterdörr
  • Ändring av befintlig ledning för avlopp/brunn, värme, gas eller vatten
  • Ändringar som påverkar planlösning t.ex. flytta badrum/kök, ventilation, husets karaktär eller kan vara till nackdel för huset/boende.
  • Inglasning balkong

Lämna ifylld ansökan via mejl , alternativt i postlådan i port nr 6. 
Handläggningstid är ca 1-2 månad.

Bygglov
Vid inglasning av balkong krävs bygglov. Bygglov söker bostadsrättsinnehavaren själv via kommunen och detta skall godkännas av styrelsen. Bygglovet skall gälla för inglasning med profillösa glaspartier monterat ovanpå balkongräcket så att det estetiskt stämmer överens med befintliga inglasningar. Avtal tecknas direkt mellan medlem och leverantör. Kontakta fastighetsansvarig i Styrelsen för mer information. 

Detta får du inte göra

  • Riva väggar eller flytta kök/badrum/dörröppningar (utan tillstånd)
  • Koppla in fläktar till ventilationskanaler eller vädringsluckor
  • Täcka igen ventilation
  • Byta element
  • Ändra fönster

 

Vad får jag göra?
Det som ingår i ditt Underhållsansvar i lägenhet får du ändra utan tillstånd